सहायता सूची सम्बन्धमा (चिनसँग सिमाना जाेडिएको जिल्लालार्इ) फाराम भरी पठाउने सम्बन्धमा (ताप्लेजुङ जिल्ला स्थित उल्लेखित गै.स.स.हरू) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन, २०७३ रकम फुकुवा सम्बन्धमा । स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ गाउँ विकास समितिहरूकाे न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङ्कन २०७२-७३ नतिजा प्रकाशन नेत्रहिन अपाङ्गहरूलार्इ सेताे छडी ( लठ्ठी) वितरण कार्यक्रम सम्पन्न माननीय उर्जा मन्त्री श्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) ज्यूको उपस्थितमा ताप्लेजुङ जिल्लाको विधुत विकासका संभावना, समस्या र चुनौतीहरू बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका केही झलकहरू बिषयगत योजना तर्जुमा समितिको बैठक सम्पन्न इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठि सम्पन्न आ.व. २०७४/०७५ को कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको लागि बजेट शिलिङ तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा – गाउँ विकास समितिको कार्यालय, सवै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमहरुको विववरण (आ.व. २०७३/०७४) र्इन्जिनियर र सव र्इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ! उपभोक्ता समितिहरूलार्इ सम्झाैता गर्न अाउने बारेको अत्न्त जरूरी सूचना ! विजया दशमी, शुभ दिपावली तथा छठ पर्व, २०७३ काे शुभकामना अा.व. २०७२/०७३ काे जिल्ला स्तरीय कार्यक्रमहरूकाे बार्षिक समीक्षा सम्पन्न । अा.व. २०७२/०७३ काे गा.वि.स. स्तरीय कार्यक्रमहरूकाे बार्षिक समीक्षा सम्पन्न । अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दाेवस्तका लागि सिलबन्दी बाेलपत्र / दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना ! (ढुङ्गा, गिटी,वालुवा/ पटके सवारी साधन कर/ कृषि, वन तथा पशुजन्य जिल्ला निकासी कर) अार्थिक बर्ष २०७२/०७३ काे बार्षिक प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा । स्थानीय तह पुनः संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि संयुक्त सार्वजनिक सुनुवार्इ तथा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमका जिल्ला शासन विज्ञ श्री रविन्द्रनाथ श्रीवास्तवकाे बिदार्इ (सफलताकाे कथा) LGCDP अन्तर्गत नागरिक सचेतना केन्द्रबाट केन्द्रका सदस्यहरूमा अाएकाे परिवर्तन गाउँ विकास समितिहरूकाे न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङ्कन २०७१-७२ नतिजा प्रकाशन नागरिक वडापत्रकाे सँगालाे, २०७३ प्रकाशन अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दाेवस्तका लागि सिलबन्दी बाेलपत्र / दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना ! सामाजिक परिचालन कार्यक्रम समन्वय बैठक सम्पन्न जि.वि.स.का योजनाहरु अनुगमनका लागि सर्वदलीय अनुगमन टोली खटियो । जिल्ला वाल भेला तथा वाल सञ्जाल निर्माण सम्पन्न ताप्लेजुङ जिल्लालार्इ ३६ अाैं खुल्ला दिसा मुक्त जिल्ला घाेषणा 

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु एव दलित बालबालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

निम्न वर्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

सि न लक्षित समूह उमेर समूह लक्षित समूहले पाउने सुविधा (मासिक)
जेष्ठ नागरिक दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
जेष्ठ नागरिक अन्य ७० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
एकल महिला ६० वर्ष उमेर पुगेका देहायका अवस्था भएका सबै एकल महिलाक विवाह नगरी बसेका एकल महिलाख सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला ५००।
विधवा महिला विधवा महिलाले विवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन । ५००।
पूर्ण अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु १०००।
आशिक अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट निलो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु ३००।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति १०००।
दलित बालबालिका पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएका दलित बालबालिका २००।गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
अांखाेप 2072-073 ((बार्षिक)) 35 40 0 0 8 8 27 17 3 2 1 3 0 0 3 9 डाउनलोड
अाम्बेगुदिन 2072-073 ((बार्षिक)) 43 63 0 0 7 8 34 20 1 3 3 2 0 0 7 7 डाउनलोड
अाेलाङचुङ्गगाेला 2072-073 ((बार्षिक)) 2 10 0 0 0 0 13 6 0 0 0 1 0 0 0 0 डाउनलोड
इखाबु 2072-073 ((बार्षिक)) 42 53 0 0 1 0 21 18 1 3 5 3 0 0 2 1 डाउनलोड
कालिखाेला 2072-073 ((बार्षिक)) 10 7 0 0 1 0 5 5 1 0 1 0 0 0 1 2 डाउनलोड
खाम्लुङ २०७२-०७३ (बार्षिक) 12 20 0 0 3 2 7 12 0 0 0 1 0 0 1 2 डाउनलोड
खाेक्लिङ 2072-073 ((बार्षिक)) 49 64 0 0 10 11 38 35 0 0 0 1 0 0 10 22 डाउनलोड
खेजेनिम 2072-073 ((बार्षिक)) 40 56 0 0 1 1 19 23 0 1 0 2 0 0 2 2 डाउनलोड
खेवाङ्ग 2072-073 ((बार्षिक)) 22 46 0 0 6 16 48 28 0 3 1 4 0 0 22 24 डाउनलोड
चाँगे २०७२-०७३ (बार्षिक) 72 77 0 0 9 6 62 40 1 2 7 10 0 0 7 8 डाउनलोड
चाक्सिबाेटे 2072-073 ((बार्षिक)) 26 19 0 0 2 0 17 9 1 1 3 1 0 0 3 2 डाउनलोड
डुम्रिसे 2072-073 ((बार्षिक)) 20 43 0 0 3 7 27 23 1 0 0 2 0 0 10 9 डाउनलोड
ढुङ्गेसाँघु २०७२-०७३ (बार्षिक) 35 78 0 0 8 13 56 53 5 5 1 10 0 0 9 10 डाउनलोड
तापेथाेक 2072-073 ((बार्षिक)) 11 12 0 0 0 1 23 16 1 2 4 3 0 0 2 0 डाउनलोड
तिरिङ्गे 2072-073 ((बार्षिक)) 23 35 0 0 2 5 34 18 1 2 1 2 0 0 2 3 डाउनलोड
तेल्लाेक 2072-073 ((बार्षिक)) 31 42 0 0 3 4 59 27 0 1 0 2 0 0 8 7 डाउनलोड
थिङलाबु 2072-073 ((बार्षिक)) 31 42 0 0 2 4 30 23 2 1 1 0 0 0 1 1 डाउनलोड
थुकिमा 2072-073 ((बार्षिक)) 17 28 0 0 3 5 36 33 3 1 1 2 0 0 4 6 डाउनलोड
थुम्बेदिन 2072-073 ((बार्षिक)) 36 63 0 0 11 9 41 24 2 1 0 2 0 0 10 10 डाउनलोड
थेचम्बु 2072-073 ((बार्षिक)) 62 68 0 0 7 10 50 40 0 2 0 3 0 0 7 11 डाउनलोड
नाङखाेल्याङ्ग 2072-073 ((बार्षिक)) 52 71 0 0 10 12 53 58 8 3 2 3 0 0 7 14 डाउनलोड
नाल्बु 2072-073 ((बार्षिक)) 16 20 0 0 2 3 26 33 1 2 2 1 0 0 6 6 डाउनलोड
निघुरादिन २०७२-०७३ (बार्षिक) 40 63 0 0 7 7 56 45 1 6 1 1 0 0 16 19 डाउनलोड
पापुङ्ग 2072-073 ((बार्षिक)) 5 14 0 0 0 0 21 23 0 0 2 4 0 0 0 0 डाउनलोड
पेदाङ्ग 2072-073 ((बार्षिक)) 26 32 0 0 6 2 21 16 1 3 1 0 0 0 7 9 डाउनलोड
फाकुम्बा 2072-073 ((बार्षिक)) 60 83 0 0 6 3 58 38 1 1 9 9 0 0 9 8 डाउनलोड
फावाखाेला 2072-073 ((बार्षिक)) 22 35 0 0 4 3 18 20 1 0 1 2 0 0 4 3 डाउनलोड
फुरूम्बु 2072-073 ((बार्षिक)) 13 47 0 0 3 4 40 31 1 0 3 3 0 0 4 2 डाउनलोड
फुलबारी २०७२-०७३ (बार्षिक) 71 74 0 0 18 15 68 51 0 4 3 5 0 0 20 13 डाउनलोड
मामांखे 2072-073 ((बार्षिक)) 9 18 0 0 1 2 27 10 0 1 0 1 0 0 3 3 डाउनलोड
मेहेले 2072-073 ((बार्षिक)) 31 52 0 0 5 9 21 23 3 2 1 2 0 0 13 22 डाउनलोड
याम्फुदिन 2072-073 ((बार्षिक)) 8 10 0 0 0 0 10 9 2 0 2 3 0 0 0 0 डाउनलोड
लिङखीम 2072-073 ((बार्षिक)) 24 42 0 0 2 2 31 26 2 1 1 3 0 0 2 0 डाउनलोड
लिङतेप 2072-073 ((बार्षिक)) 18 36 0 0 0 2 41 31 0 0 2 3 0 0 3 6 डाउनलोड
लिम्बुदिन 2072-073 ((बार्षिक)) 31 30 0 0 1 4 22 27 0 1 1 3 0 0 2 1 डाउनलोड
लिवाङ 2072-073 ((बार्षिक)) 40 56 0 0 0 1 23 16 0 1 1 2 0 0 2 2 डाउनलोड
लेलेप 2072-073 ((बार्षिक)) 32 54 0 0 0 0 30 33 5 1 4 6 0 0 0 0 डाउनलोड
साँघु 2072-073 ((बार्षिक)) 58 60 0 0 6 5 35 36 0 3 3 5 0 0 3 4 डाउनलोड
साँवा 2072-073 ((बार्षिक)) 23 32 0 0 5 5 47 25 1 2 3 4 0 0 3 2 डाउनलोड
सादेवा 2072-073 ((बार्षिक)) 10 24 0 0 4 4 4 17 1 0 1 2 0 0 6 2 डाउनलोड
सान्थाक्रा 2072-073 ((बार्षिक)) 37 55 0 0 4 5 41 35 0 0 2 4 0 0 13 11 डाउनलोड
सावादिन 2072-073 ((बार्षिक)) 15 21 0 0 3 1 23 19 0 0 1 1 0 0 1 1 डाउनलोड
साव्लाखु 2072-073 ((बार्षिक)) 17 48 0 0 5 4 28 30 0 1 1 1 0 0 7 9 डाउनलोड
सिकैचा 2072-073 ((बार्षिक)) 42 43 0 0 3 3 26 24 0 1 0 2 0 0 2 1 डाउनलोड
सिनाम 2072-073 ((बार्षिक)) 33 48 0 0 15 10 360 23 1 0 2 1 0 0 15 14 डाउनलोड
सुरूम्खिम 2072-073 ((बार्षिक)) 31 44 0 0 3 1 15 22 0 0 2 0 0 0 3 4 डाउनलोड
हाङदेवा 2072-073 ((बार्षिक)) 48 46 0 0 2 6 55 51 1 3 9 2 0 0 9 9 डाउनलोड
हाङ्गपाङ २०७२-०७३ (बार्षिक) 49 65 0 0 18 17 55 43 0 0 0 3 0 0 18 20 डाउनलोड
Skip to toolbar